Fach de Boer

Dit boek is de handleiding om de barrières, die je bij het studeren kunt tegenkomen, te kunnen herkennen en vervolgens op te lossen. Er zijn duizenden studies te volgen, maar hoe je moet studeren en hoe je de bijbehorende problemen kunt oplossen heb ik en mijn beide kinderen in “Leren hoe te leren” gevonden. Als dit boekje toch iedere basisschool ingevoerd zou worden, zouden er ontzettend veel problemen, die puur door studiebarrières komen, kunnen worden onderschept en opgelost worden. En het mooiste van dit boekje is dat het ook zo logisch is!