Ervaar jij tijdens het lezen of studeren weleens hoofdpijn, vermoeidheid, onrust of verwarring?

Dit zijn enkele symptomen die kunnen optreden wanneer je iets aan het (be)studeren of lezen bent dat je niet helemaal begrijpt. Wanneer je iets niet begrijpt, dan neem je de materie verder niet in je op. En die verwarring resulteert in onprettige fysieke of mentale verschijnselen (lees er hier over). Er zijn drie barrières van onbegrip die je tijdens het studeren kunt tegenkomen. Als je deze kent en weet hoe ermee om te gaan, dan kun je jouw studieprobleem aanpakken en oplossen. Dit doe je met de Basis Studiemethode.

stichting voor effectief onderwijs
stichting voor effectief onderwijs

De Basis Studiemethode als oplossing voor ieder studieprobleem

De Basis Studiemethode die wij gebruiken is ontwikkeld door L. Ron Hubbard. Hij deed onderzoek naar studie en ontdekte dat er geen basis technologie bestond die je leert ‘Hoe te studeren’. Dat op zichzelf vormt het grootste probleem voor mensen om tijdens het studeren gegevens te kunnen onthouden en te gebruiken.

Zo ontdekte hij de zogenaamde drie barrières bij het studeren. Dit zijn drie probleemsituaties die de basis vormen dat je de kennis of stof verder niet meer in je opneemt. De Basis Studiemethode geeft je alle tools om deze barrières te overwinnen.

De drie barrières zijn:

Gebrek aan Massa van wat er bestudeerd wordt
(Massa = een tastbare voorwerp)

stichting voor effectief onderwijs

Als je probeert om de functie en de werking van een auto of een computer of een zonnestelsel te begrijpen, dan zijn de tekstuele uitleg en het gesproken woord geen vervanging voor het voorwerp zelf. De afwezigheid van het voorwerp dat bij een woord hoort, kan alle begrip verhinderen. Als deze massa (het voorwerp) van een onderwerp afwezig is, zal je je in elkaar gedrukt, neergedrukt, draaierig, uitgeblust of verveeld voelen. Het werken met tastbare voorbeelden is daarom heel belangrijk tijdens het studeren.

Een te Steil Gradiënt

stichting voor effectief onderwijs

Met een te Steile Gradiënt bedoelen we dat het niveau van wat je bestudeert (nog) te hoog is. Wanneer je voorafgaande vaardigheden niet onder de knie hebt voordat je overgaat tot meer gecompliceerde of gedetailleerde niveaus, kun je een soort verwarring of een draaierigheid ervaren. Deze barrière om te studeren wordt vaak aangeduid met “gemiste basisvaardigheden” of “onvoldoende basisvaardigheden”.

Een woord dat niet of verkeerd begrepen is

stichting voor effectief onderwijs

De derde en belangrijkste studiebarrière is het verkeerd begrepen woord. Een verkeerd begrepen woord is een woord dat niet of verkeerd begrepen is. Wanneer je aan het lezen bent en je leest verder ná een woord dat je niet volledig begreep, neem je de materie niet goed meer op. Het vormt een duidelijke leegte. Het kan ertoe leiden dat je een leeg of uitgeput gevoel ervaart. Een gevoel van “ik ben er niet” en daar kan een soort nerveuze hysterie op volgen.

Ervaar jij moeite of problemen bij het studeren, het lezen van teksten of het volgen van training en uitleg? Wees er dan bewust van dat je met één van bovenstaande barrières kampt. Het kennen van de barrières is één. Het herkennen van de barrières is twee. Weten hoe ze op te lossen is drie. Stichting Effectief Onderwijs helpt je hierbij. Het is namelijk onze missie om iedere persoon moeiteloos te laten studeren en dat wat hij leert ook toe te kunnen passen in de praktijk.

Verschijnselen die kunnen opkomen tijdens het studeren

Hierboven gaven we je al enkele symptomen / verschijnselen die kunnen opkomen tijdens het studeren. Wanneer je dit ervaart dan kun je er zeker van zijn dat je met één van de studiebarrières te maken hebt. In onderstaande lijst geven we je de meest voorkomende symptomen die mensen ervaren als zij een studieprobleem hebben. Om te begrijpen wat er aan de hand is begint het met het herkennen dat je je niet optimaal en fit (meer) voelt. Vervolgens kun je aan de slag om het op te lossen.

Veel voorkomende symptomen zijn:

stichting voor effectief onderwijs
 • hoofdpijn
 • geïrriteerd
 • een draaierig gevoel
 • ogen die pijn doen
 • een raar gevoel in je maag
 • je verveeld voelen
 • neergedrukt zitten
 • soms duizelig
 • gezicht voelt in elkaar gedrukt aan
 • een uitgeblust gevoel
 • je verward voelen
 • je leeg voelen
 • je uitgeput voelen
 • afgeleid zijn
 • stoppen met je studie / met leren
 • domheid
 • uiting van ongecontroleerde opwinding of gevoelens zoals lach- of huilbuien
 • niet in staat zijn om je geleerde kennis toe te passen en te gebruiken