stichting voor effectief onderwijs

Een donatie doen

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk (lees er hier meer over). De bronnen van inkomsten van onze stichting, zijn naast het verkopen van studiemateriaal en het leveren van trainingen en cursussen via onze aan- gesloten scholen, bijles- en studiecentra, ook donaties. Met een donatie draag je bij aan de positieve toekomst van kinderen en volwassenen, doordat we hen leren hoe te leren. Zij leren hiermee hun kennis optimaal te gebruiken in de praktijk, een succesvolle toekomst te creëren en daar- door optimaal bij te dragen aan de maatschappij. Daar wordt iedereen gelukkig(er) van. Om dit doel te verwezenlijken hebben we als stichting geld nodig om materialen beschikbaar te stellen en promotie te doen.

Wij hebben een ANBI status, wat betekent dat alle donaties die je aan onze stichting doet aftrekbaar zijn voor de belastingen. Iedere donatie is zéér welkom en stellen wij enorm op prijs. Jouw bijdrage heeft een groots effect op de levens van anderen.