Actueel verslag van activiteiten

Stichting voor Effectief Onderwijs.

Hier in dit verslag staat beschreven wat wij als Stichting voor Effectief Onderwijs in 2022 hebben bereikt. Ook de plannen voor 2023 staan in dit verslag beschreven.

Februari 2022 hebben we een workshop gegeven bij een kindcentrum in Amsterdam Zuid-Oost. Ouders waren erg geïnteresseerd en hebben materialen gekocht van de Basis Studiemethode om thuis met hun kinderen aan de slag te gaan.

We zijn teruggevraagd bij het buurtcentrum waar we ook vorig jaar een workshop hebben gegeven in Amsterdam Oost. De workshop in 2021was ze erg goed bevallen en ze wilden graag hun kennis uitbreiden over hoe ze hun kinderen kunnen helpen met leren. In april 2022 is er een vervolg workshop gegeven waarbij de studiebarrière “Gebrek aan Massa” centraal stond. In mei 2022 is er bij hetzelfde buurtcentrum een workshop gegeven aan kinderen. Deze workshop was gericht op de kinderen bewust te maken over de oorzaken waarom het soms niet lukt om iets te begrijpen of waarom er vervelende reacties kunnen opkomen tijdens het lezen of maken van schoolwerk. Ook hebben ze tools aangereikt gekregen hoe dit op te lossen.

Via de workshop bij het kindcentrum in Amsterdam Zuid-Oost zijn we in contact gebracht met een wijkcentrum in Amsterdam Zuid-Oost. Zij geven op 6 locaties in Amsterdam Zuid-Oost huiswerkbegeleiding aan basisschool kinderen na schooltijd. Er is een presentatie gegeven aan de studenten-begeleiders die daar werkzaam zijn om ze kennis te laten maken met de Basis Studiemethode. Ook is er een gesprek geweest met de coördinator van de docenten die daar lesgeven, om te kijken of er mogelijkheden zijn voor een workshop voor docenten. Gezien de docenten dit vrijwillig doen naast hun baan in het onderwijs is er aangeven dat de docenten hier geen ruimte voor hebben in hun drukke schema. We zien wel mogelijkheden tot samenwerking in de toekomst. In de zomervakantie krijgen de leerlingen die de stap naar de middelbare school gaan maken een speciaal programma dat hen voorbereidt op de middelbare school. De Basis Studiemethode zou daar een onderdeel van kunnen worden om hun studievaardigheden op de middelbare school te vergroten.

In mei waren we aanwezig op een vrouwendag in Amsterdam Zuid-Oost. Wij hebben Stichting voor Effectief Onderwijs en de Basis Studiemethode geïntroduceerd aan 150 vrouwen die daar aanwezig waren. Ook hebben alle aanwezigen een flyer van ons ontvangen met informatie over ons en de workshops die we geven.

In oktober 2022 is er een presentatie gegeven over de Basis Studiemethode bij het management advies bureau Jacobs en van Rooij in Helmond. Dat was een geslaagde avond waar de ouders blij waren met de tools om hun kinderen beter te kunnen helpen met de Basis Studiemethode. Ook daar hebben de geïnteresseerden materialen gekocht om zich meer te verdiepen in de methode.

Er is een nieuw bijlescentrum geopend in Deurne die gebruik maakt van de Basis Studiemethode. Er zijn in dit nieuwe centrum meerdere presentaties gegeven zowel fysiek als online om mensen te introduceren met de Basis Studiemethode. Waarna er een paar workshops over de Basis Studiemethode in Deurne zijn gegeven. En ook vele leerlingen hun weg daar naartoe gevonden hebben.

Dit jaar zijn er 29 tips geschreven over hoe je als ouder je kind effectief kan ondersteunen met leren. De tips zijn gericht aan ouders met basisschool kinderen. Iedereen kan zich via onze website gratis aanmelden en krijgt dan wekelijks een Tip-Mail toegestuurd.

Er is contact opgenomen met de organisatie “Intelligens.com” die vanuit Mexico online cursussen aanbiedt over de Basis Studiemethode. We zijn ons aan het oriënteren wat de mogelijkheden zijn om dit in het Nederlands in Nederland op te starten.

Plannen voor 2023:

• Tip mails schrijven gericht aan studenten.
• verder uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om online cursussen aan te bieden.
• workshops over de Basis Studiemethode uitwerken en geven gericht aan studenten in het hoger onderwijs.
• workshops over de Basis Studiemethode voor het bedrijfsleven